Skupina Fuente Ovejuna vznikla v říjnu roku 2011. Zabýváme se šermem převážně z doby renesance a baroka, ale věnujeme se také divadlu a ohňové show a párové akrobacii.

V sou časné době má skupina 6 členů a 2 externí spolupracovníky.

Kontakt:
info@fuente-ovejuna.cz
Kunstovný Michal – 725729837


Aktuality

2018-03-09
Golém na spadnutí

Zatím vše nasvědčuje tomu, že v Řeži na čarodejnice se uskuteční premiéra "Goléma zahada z Prahy".

sledujte na Facebooku #GolemZahadaZPrahy


2016-09-20
Poslední vystoupení: 2. Baroní slavnosti Smečno

Vystoupili jsme s Rumcajsem na Barokních slavnostech ve Smečně.

Foto
 


2016-09-16
Poslední vystoupení: Dobřichovická Alotria

Foto: zde